Vähintä, mitä
voit tehdä.

Valjasta talotekniikan datavirrat käyttöösi riippumattomalla alustalla, joka tukee myös vanhempia rakennusautomaatiojärjestelmiä ja yksikkösäätimiä.

Automaation liittäminen

Robotti liittää vanhemmatkin järjestelmät.

Yhdistämme IoT:tä ja ohjelmisto­robotiikkaa liittääksemme kaikki rakennus­automaatio­järjestelmät itsenäiseen data­kerrokseen stan­dardien puuttumi­sesta riippu­matta.

Isabel-robotti

Modulaarinen IoT-ratkaisu on
joustava ja kustannustehokas.

Modulaarista IoT-järjestelmäämme laajennetaan jatkuvasti kustannustehokkailla lisäosilla, jotka vastaavat haastaviin integraatiokohteisiin ja käyttötapauksiin.

Isabel I

Isabel I (4G & RS232)

Reunalaskentayksikkö ja yhdyskäytävä RS232-portilla

Isabel II

Isabel II (4G & LAN)

Reunalaskentayksikkö ja yhdyskäytävä LAN-portilla

Elise I

Elise I (4 x RS232)

RS232-portteja useille kohdejärjestelmille

Elise II

Elise II (RS232 Relay)

Laite, jolla voidaan liittyä kahden RS232-laitteen väliin

Elise III

Elise III (2 x RS485)

Kaksi RS485-porttia esim. energia- ja vesimittareille

Elise IV

Elise IV (Analog I/O)

I/O-moduuli lisättäville sensoreille ja aktuaattoreille

Elise V

Elise V (LON)

Adapteri TAC Xentalle ja muille LON-pohjaisille säätimille

Elise VI

Elise VI (LPB & BSB)

Adapteri vanhoille Siemens RVD -säätimille

Datan varastointi ja välitys
Itsenäinen datakerros

Itsenäisellä data­kerroksella vältät toimittaja­loukut.

Itsenäinen datakerros on asiakkaan hallinnoima keskitetty integraatio­alusta. Sen avulla kiinteistöihin voidaan valita niille parhaiten sopivat digitaaliset palvelut.

Integraatiot palveluihin

Integraatiot kumppaneiden järjestelmiin.

Hyödynnänne moderneja teknologioita ja standardoituja protokollia (esim. BACnet) itsenäisen datakerroksen integroimiseen kumppaneidemme palveluihin.

MQTT REST BACnet Modbus

Nobodyn avulla pystymme liittämään vanhimmatkin automaatio­järjestelmät kustannus­tehokkaasti valvomo- ja analytiikka­ohjelmistoomme.

Tammi Kiinteistötekniikka / QMG Mikko Pieskä, Energy specialist